Ruimte om te ontdekken

Zelf keuzes leren maken. Kritisch kunnen en durven zijn op wat je leert en vooral ook, waarom je dat doet. Dat is wat we onze leerlingen op ods De Engelenberg willen laten ontdekken. Hierdoor voelen zij zich eigenaar van hun eigen leerproces. Dat doen we op ods De Engelenberg altijd vanuit ruimte en vertrouwen.

Ptf7404

De wereld van vandaag en morgen

Ods De Engelenberg is een openbare daltonschool. Het is onze ambitie om onze leerlingen maximaal voor te bereiden op de wereld van vandaag en morgen. Dat doen we met het aanbieden van kennis, maar juist ook willen we onze leerlingen relevante 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen. We inspireren hen om op zoek te gaan naar hun talenten. Waarbij we ze vooral willen laten ervaren en beleven dat plezier en positiviteit de pijlers zijn voor zelfbewust en positief kritisch burgerschap.

Voor wie nieuwsgierig is, is elke dag op ods De Engelenberg een ontdekkingsreis. Ons bevlogen team stimuleert en motiveert onze leerlingen elke dag om iets nieuws te leren of te ervaren. We betrekken ze, we nemen ze serieus en we creëren betrokkenheid.

We stimuleren de ondernemendheid, de nieuwsgierigheid en de creativiteit van onze leerlingen

Vertrouwenspersoon

Onze leerlingen een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden, dat is de basis waarop alle ontwikkeling gebaseerd is. We leren onze leerlingen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan en bespreken welk gedrag ze passend, prettig en wenselijk vinden. Toch kan er een situatie ontstaan waardoor een leerling even extra gezien of gehoord wil worden. Een situatie op school, of een privésituatie. Voor die leerlingen is het fijn dat wij op ods De Engelenberg een vertrouwenspersoon hebben. Gegevens zijn te vinden in de schoolgids.